Oplæg om Responsive Design

Tak til alle, der deltog i Magentas morgenbriefing om Responsive webdesign.

Som lovet har vi gjort slides fra oplæggene tilgængelige her.

Responsive design: Hvorfor og hvordan?

Responsive design: Tips og eksempler

Udgivet i Design | Tagget | Kommentarer slået fra

Lav din egen ordbog

LibreOffice har som du sikkert allerede ved, en indbygget stavekontrol. Den danske ordbog udvikles og bearbejdes af et fællesskab, som kaldes “Stavekontrolden”. Den danske ordbog er en ordbog over det danske sprog, men dog fuldstændig renset for blandt andet firmanavne og fagudtryk. De mest almindelige danske fornavne og efternavne er dog med i ordbogen.

Når du skriver tekst i f.eks. Writer, kan du komme ud for at et ord i din tekst markeres som stavefejl, hvor du med sikkerhed ved at det ikke er en fejl. Det kan som nævnt være et firmanavn, et fagudtryk, eller måske en forkortelse. Hvis du højreklikker på ordet, og klikker på Tilføj, bliver ordet lagt ind i din egen personlige ordbog.

Normalt har du een brugerordbog, kaldet standard. Du kan dog selv oprette flere brugerordbøger, og hvis du har flere aktive brugerordbøger, vil du få en undermenu under Tilføj, så du kan vælge hvilken ordbog du ønsker at tilføje ordet til.

Du kan oprette flere ordbøger ved at vælge Funktioner – Indstillinger og der vælge punktet Sprogindstillinger – Skrivehjælp. Ud for afsnittet Brugerordbøger, kan du klikke på Nyt…

Brugerordbøger i 'Indstillinger'

Brugerordbøgerne gemmes som enkelte filer i dit brugerkatalog, f.eks. Hjem\.config\libreoffice\3\user\wordbook\ . På Windows gemmes filerne f.eks. i kataloget \Users\<user name>\AppData\Roaming\libreoffice\3\user\wordbook\.

Indholdet af filen kan f.eks. se sådan ud:

OOoUserDict1
lang: da-DK
type: positive
---
allel
antipyretikum
antipyretisk

Filen er en simpel tekstfil, hvilket betyder at du har mulighed for at oprette egne ordlister, f.eks. med konkrete fagudtryk. Eksemplet herover er starten på en medicinsk ordbog. Jeg vil anbefale altid at lade LibreOffice oprette filen for dig, ved at benytte Tilføj som beskrevet herover.

Afsnittet før de tre bindestreger er en form for konfiguration. Første linje skal du aldrig røre ved. Anden linje fortæller hvilket sprog ordbogen gælder for. Hvis du vælger language: <none> vil ordbogen gælde alle sprog. type: positive betyder at ordlisten indeholder ord som skal godkendes. Det er tilsvarende muligt at lave en liste over ord, som altid skal afvises. Så skal du ændre linje tre til type: negative.

Der er dog et par ting, som du bør vide om formatet:
Listen er en dum ordliste, som genkender de ord der står i listen. Det betyder at du skal medtage alle de bøjningsformer, som du ønsker skal være godkendt. Desuden er ordlisten (stavekontrollen) følsom for store og små bogstaver. Det betyder at alle ord bør stå to gange, en med stort begyndelsesbogstav og en gang med lille.
Der må ikke være dubletter i listen.

Ordene i listen skal være sorteret alfabetisk, og det betyder at ordlisten fra før, skal se sådan ud:

OOoUserDict1
lang: da-DK
type: positive
---
Allel
Antipyretikum
Antipyretisk
allel
antipyretikum
antipyretisk

Bemærk at alle ord med stort begyndelsesbogstav listes først.

På Linux kan du bruge disse kommandoer til at sortere listen korrekt:

export LC_ALL=C
sort names.txt | uniq > names_final.txt

Orddeling

I brugerordbogen har du mulighed for at angive om ordet må deles af orddelingen, og i så fald hvor delingen skal ske.

Hvis et ord ikke må deles, tilføjes et lighedstegn efter ordet.
Hvis et ord skal deles på et bestemt sted i ordet, indsættes et lighedstegn det pågældende sted.

Resultatet kan f.eks. se således ud:

OOoUserDict1
lang: da-DK
type: positive
---
Allel=
Anti=pyretikum
Anti=pyretisk
allel=
anti=pyretikum
anti=pyretisk
Udgivet i Kontorblokken | Tagget , , , , , | Kommentarer slået fra

Antivirusprogrammer

Når du henter LibreOffice Dansk indbygget hjælp kan du komme ud for, at du får en sikkerheds­advarsel fra dit antivirus program, f.eks. Symantec. Programmet ryger i visse tilfælde i karantæne.

Der er tale om en såkaldt falsk positiv fra antivirusprogrammets side, og The Document Foundation er i samarbejde med leverandørerne af antivirus i gang med at løse problemet.

Indtil dit antivirusprogram er opdateret, må du enten undvære den danske hjælp eller slå antivirus fra (hvilket jeg ikke anbefaler med mindre du er helt sikker på hvad du gør).

Symantec / Norton http://community.norton.com/t5/Norton-Internet-Security-Norton/False-Positive-for-Libre-Office-Help-Pack/td-p/794524
Udgivet i Kontorblokken | Tagget , , , | Kommentarer slået fra

Tuning

Når du arbejder med store dokumenter med indsatte billeder, oplever du måske at LibreOffice bliver langsom. Du kan ændre indstillingerne for LibreOffices måde at håndtere billeder og andre indsatte objekter.

Problemet er ofte, at LibreOffice ikke reserverer hukommelse nok til de indsatte billeder.

Løsningen er at ændre indstillingerne i Funktioner – Indstillinger – Hukommelse. Feltet Anvend til LibreOffice skal du sætte højere, f.eks. 64 MB, og hvis din PC har mere end 4GB Ram, 128 MB.

Feltet Hukommelse per objekt skal du sætte til f.eks. 8 MB.

Når du er færdig, skal du klikke på OK og genstarte LibreOffice. Fremover vil du sikkert opdage at store LibreOffice dokumenter og dokumenter med mange billeder, fungerer bedre.

Udgivet i Kontorblokken | Tagget , , , | Kommentarer slået fra

Hvorfor hader jeg makroprogrammering?

Jeg har i et par tilfælde oplevet at både offentlige og private organisationer har udviklet forretningskritiske applikationer i Microsoft Word. Nogle af løsningerne er rigtig gode, og andre er rent ud sagt “kritiske”.

Makroprogrammering i kontorpakken (uanset hvilken kontorpakke) bør begrænses til opgaver, som hører kontorpakken til. Forretningskritiske applikationer bør altid afvikles på serveren, og data bør altid være opbevaret i en database på serveren.

Dokumentdannelse fra fagsystemer, f.eks. ESDH-systemet i en kommune, bør foregå uden for selve fagsystemet, og under ingen omstændigheder i kontorpakken (makroer). I de tilfælde, hvor resultatdokumentet ikke efterfølgende skal redigeres, bør resultatet være en PDF/A-fil og ikke en Word-fil.

Magenta ApS har skrevet en “betænkning” om ESDH-systemers integration med kontor­programmer. Rapporten ligger på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside1.

Rapporten konkluderer at den traditionelle makrobaserede integration ikke længere lever op til de behov vi oplever, nu og i fremtiden:

  1. Offentlige myndigheder står på kort sigt overfor krav om at levere korrespondance til borgerne gennem Digital Post. Kravet til PDF-dokumenterne er, at de skal være i et særligt format, som egner sig til langtidsarkivering og samtidig tilgodeser handicappede. Dette format hedder PDF/A 1a, og i dag er der i praksis ingen fagsystemer, som kan levere PDF-filer i det format.
  2. I den offentlige sektor har man et ønske om objektiv sagsbehandling, hvilket betyder at flere opgaver skal løses automatisk, og færre opgaver skal kræve manuel indblanding fra personalet. Ved at indføre en fælles mulighed for at danne PDF-filer af god kvalitet, kan de enkelte myndigheder gradvist flytte dokumentdannelsen hen i mod at benytte PDF-dokumenter frem for redigerbare kontordokumenter.
  3. Både offentlige myndigheder og private virksomheder har i høj grad et ønske om at frigøre sig fra afhængigheden til enkelte produkter og leverandører. Med Dokument­Brokeren bliver det at danne et dokument, en opgave, som er helt uafhængig af kontorprogrammet, hvilket gør skift af kontorprogram en triviel opgave.
  4. Tendensen på arbejdsmarkedet går i mod, at vi ikke længere sidder foran en Windows-pc fra 9 til 16. Vi arbejder fra hjemmearbejdspladsen, i toget, med smartphones og tavle­computere. Brugerne stiller krav om at kunne benytte sit eget udstyr, også til arbejdet. Bring you own device forudsætter fuldstændig uafhængighed af platform og installeret software.

1: http://digitaliser.dk/news/885205

Udgivet i Kontorblokken | Tagget , | Kommentarer slået fra