Erfagruppe for offentlige

Magenta ApS har stiftet en erfagruppe for offentlige organisationer. Medlemmer der overvejer at benytte OpenOffice, skal have indhold med fra erfa­gruppen, der løbende kvalificerer beslutningen om at implementere eller undlade at implementere OpenOffice.

De organisationer, der i dag benytter OpenOffice eller andre ODF-baserede kontorpakker, skal have konkret og anvendelseorienteret input med hjem til deres organisationer.

Det er således ikke en forudsætning, at alle deltagere skal benytte OpenOffice. Formålet er at give de deltagende organisationer det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt de skal benytte OpenOffice – og hvordan de i givet fald skal gøre det på den omkostningsmæssigt bedste måde.

Erfagruppens medlemmer mødes 6 – 8 gange om året. Imellem møderne kommunikerer medlemmerne med hinanden via et fælles lukket website, hvor der kan udveksles dokumenter. Magenta udsender jævnligt et nyhedsbrev til gruppens medlemmer.

For øjeblikket har gruppen fokus på følgende emner:

  1. Fagsystemer, herunder ESDH-systemers interface til kontorpakken
  2. Alternative mailløsninger, herunder mailløsninger til ikke-administrative brugere
  3. Konkrete erfaringer med OpenOffice.org

Du kan læse mere om erfa-gruppen i denne brochure.

Næste møde i gruppen er planlagt til d. 5. oktober 2010 kl. 9:30-15:00 med følgende emner:

  • Status på ESDH-leverandører
  • Kompatibilitet mellem MS-Office og OpenOffice.org – konkrete implementeringer og acceptable work-arounds
  • Mail, kalender og samarbejdsværktøjer

For yderligere oplysninger, kontakt Leif Lodahl: leif@magenta-aps.dk eller Morten Kjærsgaard: mortenk@magenta-aps.dk

Skriv en kommentar