Hvilken version af OpenOffice.org skal jeg vælge?

Jeg har tidligere berørt samme emne på OpensourceDays.

Der er mange perspektiver, der skal tages med i betragtning:

 • Hvilke versioner opfylder bedst jeres behov?
 • Hvilke versioner findes i en Portable version?
 • Hvilke versioner findes på dansk?
 • Hvilke versioner bruger andre i lignende situationer?
 • Ligner versionen det program som medarbejderne (og samarbejdspartnere) downloader til hjemme­computeren?

Den endelige beslutning behøver ikke nødvendigvis at blive taget i starten af projektet, men det er vigtigt ret tidligt at beslutte om I ønsker at benytte Lotus Symphony. Implementeringen er nemlig afhængig af om det er Lotus Symphony eller en mere traditionel variant af OpenOffice.org. De øvrige varianter ligner hinanden så meget, at det på kort sigt ikke vil have indflydelse på de øvrige projektdele.

Oversigt over varianter

Oversigt over varianter

Lotus Symphony

Hvis det er planen at Lotus Notes fremover skal være en strategisk platform for håndtering af dokumenter, er det naturligt at inddrage Lotus Symphony i overvejelserne. Symphony er tæt knyttet til Lotus Notes, hvilket vil gøre evt. integration mere generisk. Desuden har Lotus Symphony en særdeles god brugergrænseflade som har fået meget ros i forhold til OpenOffice.org.

Der er dog også en række ulemper ved Lotus Symphony, blandt andet lang opstartstid. Det kommer ikke til at berøre de personer som i forvejen har Lotus Notes åben hele tiden, men for personalegrupper som ikke har Lotus Notes åben, vil det at åbne et enkelt dokument synes som meget besværligt og langsommeligt.

OpenOffice.org eller LibreOffice

LibreOffice er et meget ungt projekt og vi har set første produktionsklare version i Januar 2011. Efter min mening skal du være forsigtig med at tage Libre­Office i brug i stort omfang før produkt­kvaliteten er uomtvistelig.

Til gengæld er der flere ting der tegner meget positivt i LibreOffice, hvilket i høj grad motiverer til at afprøve kvalitet og funktionalitet:

 1. Hurtig udvikling og fejlrettelse. LibreOffice arbejder efter princippet release early – release often, hvilket giver sig udtryk i planer om månedlige opdateringer.
 2. Større åbenhed. Det er muligt at følge med i hvad der er planer om og hvad der er lige om hjørnet. Desuden er gruppen af udviklere meget åbne for sparring og kritik, så det er faktisk muligt at komme i direkte dialog med de enkelte udviklere.
 3. Konkrete funktioner. Allerede nu er LibreOffice stærkere på nogle konkrete områder:
  1. Bedre MS Office filtre. Import fra og eksport til de binære Microsoft formater (.doc, .xls og .ppt) er bedre kvalitet i LibreOffice
  2. Eksport (Gem som…) mulighed for nye Microsoftformater (.docx, .xlsx og .pptx)
  3. Mulighed for at afvikle VBA makroer
  4. Understøttelse for in-line brug af indtastningsfelter i tekstbehandling (kompatibel med Microsoft)

Generelt er specielt den klare fokus på øget kompatibilitet med Microsoft medvirkende til en mere smertefri overgang til LibreOffice.

Der er dog også et par uhensigtsmæssige detaljer ved LibreOffice:

 1. På kort sigt må det forventes at kvaliteten ikke er helt i top. Der er endnu ikke etableret en egentlig QA organisation i projektet.
 2. De hyppige opdateringer kan blive en driftsmæssig ulempe. Normalt vil det ikke indgå i driftsplanlægningen at alle nye versioner skal rulles ud øjeblikkeligt, men i dette tilfælde vil der være motivation for at følge med, med hensyn til at lægge nyeste version på maskinerne.
 3. Uhensigtsmæssig installationspakning. Det gør installationen lidt mere kompliceret og stiller derfor større krav til forberedelser og test. Det har jeg skrevet om i et tidligere indlæg. LibreOffice er pakket med
  1. alle sprog er i en enkelt installationspakke
  2. hjælpetekster (F1-hjælp) er i en særskilt installationspakke.

Opgradering til LibreOffice

På sigt vil det være muligt at skifte fra OpenOffice.org til LibreOffice som var det opgradering fra en version til en anden idet de to programmer ligner hinanden til forveksling. På et tidspunkt i frem­tiden vil de to programmer fjerne sig mere og mere fra hinanden, både hvad angår brugeroplevelsen, men også hvad angår teknikken. Det er vores vurdering at der inden for de første et til to år ikke vil være nogle problemer ved at skifte fra OpenOffice.org til LibreOffice.

Oracle OpenOffice eller Novell Edition

Kommercielle varianter som Oracle Open Office og Novell Edition er efter vores mening kun værd at tage med i vurderingen, hvis der er et eksplicit behov for de services, som Oracle og Novell leverer. Det gælder f.eks. support og garanti. Men da Oracle Open Office ikke er oversat til dansk, mener vi ikke det er relevant.

OpenOffice.org Novell Edition har nogle af de ekstra features som også LibreOffice har. Det gælder f.eks. ekstra understøttelse for MS Office 2007, WordPerfect m.v. Hvis I oplever problemer med mange MS Office 2007 filer, kan det være en overvejelse at benytte Novell Edition indtil LibreOffice er moden.

Fremtiden for Novell Edition er uklar, idet programmet ikke som tidligere er gratis og fordi Novell er blevet opkøbt af Attachmate Corporation og flere værdier er solgt fra til CPTN Holdings LLC. Læs mere om opkøbet her.

Konklusion og anbefaling

Efter vores mening er der ingen fordele ved at benytte de kommercielle versioner i Danmark. På sigt ser vi LibreOffice som det bedste produkt. Hvis der ikke er konkrete behov for f.eks. understøttelse for VBA makroer eller andre af de eksplicitte forskelligheder, vil vi anbefale at OpenOffice.org tages i anvendelse fra starten. Inden for det kommende halve til hele år, vil det være muligt at tage kvalificeret stilling til at skifte til LibreOffice. Det kommer til at afhænge af kvalitet og udbredelse.

Om leif

Leif Lodahl Leif er certificeret PRINCE2 projektleder og har mange års erfaring inden for dette felt. Desuden er det Leif, der styrer aktiviteterne omkring LibreOffice (tidligere OpenOffice.org), og det er her Leif er på hjemmebane. På dette felt har Leif erfaring med både rådgivning, konsulentarbejde og undervisning. Leif Lodahl er manden, der står i spidsen for Libreoffice i Danmark, og han er en hyppig deltager i debatten omkring LibreOffice og open source.
Dette indlæg blev udgivet i Kontorblokken og tagget , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv en kommentar